İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SORGU VE GENEL HACİZ TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Genel haciz talebi ile ilgili gelen sorulara Mersin İcra Avukatı| Kahraman Hukuk Bürosu olarak bu yazımızda icra takiplerinde takibin kesinleşmesi akabinde borçlunun taşınır ve taşınmaz malvarlığının alacaklının veya alacaklı vekilinin talebi üzerine icra müdürlüğünce sorgulanmasını ve akabinde haciz şerhinin işlenmesini sağlayan dilekçe örneğini paylaştık.

Genel Haciz Talebi

Bu genel haciz talebi dilekçesi uygulamada genel sorgu ve haciz talebi olarak bilinmektedir. Bu taleple borçlunun Emniyet Genel Müdürlüğü sistemi (POLNET) üzerinden herhangi bir aracının (otomobil, motorsiklet, kamyon vb.) olup olmadığı sorgulanacak ve akabinde bu araçların kaydının üzerine haciz şerhi düşülecektir. Bu haciz şerhi aracın satışının istenmesi olmayıp, alacaklının borca ilişkin olarak borçlunun taşınırı üzerinde gelecekte işlem yapmasına ve hak sahibi olmasını sağlayacak niteliktedir. İlgili aracın POLNET kaydının üzerine haciz şerhi konulduktan sonraki altı aylık süreçte satış istenmediği takdirde bu haciz şerhi düşecektir.

Yine bu taleple Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi (TAKPAS) üzerinden borçlunun herhangi bir taşınmazının (ev, arsa, daire vb.) olup olmadığı sorgulanacak ve akabinde bu taşınmazların kaydının üzerine haciz şerhi düşülecektir. Yine bu haciz şerhi bir satış talebi mahiyetinde olmayıp, alacaklının borcun miktarınca kendisini güvene almasına sağlamaya yönelik bir işlemdir. Taşınmaz kaydının üzerine haciz şerhi konulduktan sonraki bir yıllık süreçte satış istenmediği takdirde bu haciz şerhi düşecektir.

Borçlunun PTT sistemi üzerinden yapılan posta çeki hesabı sorgusu nihayetinde posta çeki hesabının bulunması halinde bu hesaba haciz işlemi yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi üzerinden yapılan sorgu sonucunda borçlunun bir işyerinde ücretli olarak çalıştığının tespit edilmesi halinde her ay maaşının 1/4üne haciz konulabilecektir. Başka bir ifade ile borçlunun her ayki maaşının çeyreği borçlunun işyerinde icra müdürlüğüne ödenecek ve alacaklı nihayetinde alacağına kavuşacaktır.

Genel Haciz Talebi Dilekçesi

T.C.
MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                       2018/….. E.

                       Yukarıda dosya bilgileri bulunan takip dosyasında;
  • Borçlular adına kayıtlı taşınmazların UYAP üzerinden sorgulanmasını ve sorgulama sonucunda borçlular adına taşınmazların tespit edilmesi halinde bu taşınmazlara haciz şerhi konulması için ilgili Tapu Müdürlüklerine müzekkere yazılmasını,
  • Borçlular adına kayıtlı araçların UYAP üzerinden sorgulanmasını ve sorgulama sonucunda tespit edilmeleri halinde haciz şerhi konulmasını,
  • Borçlular adına kayıtlı posta çeki hesaplarının UYAP’tan sorgulanması ve mevcut olması halinde haciz konulmasını,
  • Borçluların bir işyerinde ücretli olarak çalışıp çalışmadığının tespiti için UYAP üzerinden SGK sorgusu yapılmasını,
      saygılarımla talep ederim. Taleplere ilişkin olarak UYAP üzerinden masraf yatırılmıştır.18.08.2018
Alacaklı Vekili
Av.Meliha Nur KAHRAMAN
(E – imzalıdır.)
UYAP İş Emri Numarası:

Genel haciz talebi ve sorgu işlemlerinin icra takibi sürecinde zaman kaybetmeksizin yapılması borcun borçlu tarafından ödenmesi ya da cebri icra yoluyla tahsili açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede Mersin İcra Avukatı |Kahraman Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktan onur duyarız.

 

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir