İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MAAŞ HACZİ TALEBİ DİLEKÇESİ VE MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ ÖRNEĞİ

maaş haczi talebi müzekkeresi dilekçesi örneği ankara avukat

Mersin İcra Hukuku| Kahraman Hukuk Bürosu olarak bu yazımızda maaş haczi konusunu ele aldık. Yazı içeriğinde icra takiplerinde takibin kesinleşmesi akabinde borçlunun maaşına haciz konularak takip dosyasına işverence ödeme yapılmasını yapılmasının talebini içeren maaş haczi talebi dilekçe örneği ile borçlunun işverenine gönderilecek olan maaş haczi müzekkeresi örneğini paylaştık.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, bir işyerinde sürekli olarak kamu ya da özel sektör farketmeksizin çalışan borçlunun maaşının ¼ ü üzerine alacaklının talebi üzerine ilgili icra müdürlüğünce konulan hacizdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda borçlunun bir işyerinde ücretli olarak çalıştığının tespit edilmesi halinde her ay maaşının 1/4üne haciz konulabilecektir. Başka bir ifade ile borçlunun her ayki maaşının çeyreği borçlunun işverenince icra müdürlüğüne ödenecek ve alacaklı nihayetinde alacağına kavuşacaktır.

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi Örneği

Alacaklı veya vekilince borçlunun maaşının ¼ ünün haczedilebilmesi için icra müdürlüğüne verilmesi gereken talep dilekçesi örneği aşağıdadır.
T.C.
MERSİN
3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                           2019/…… Esas
                     Yukarıda dosya bilgileri bulunan takip dosyasında;
        Borçlu …………….. (TC:XXXXXXXXX) bir işyerinde ücretli olarak çalışıp çalışmadığının tespiti için UYAP üzerinden SGK sorgusu yapılmasını ve akabinde borçlunun maaşına haciz konulması ve konulan haciz çerçevesinde dosyaya ödeme yapılmasına ilişkin olarak borçlunun çalıştığı işyerine – işverenine maaş haczi müzekkeresi yazılarak gönderilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla.25.11.2019
Alacaklı Vekili
Av. Meliha Nur KAHRAMAN
(E – imzalıdır.)

Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği

İlgili icra müdürlüğünden borçlunun maaşlarına haciz konulması talebinde bulunulduktan sonra icra müdürlüğünün talebi kabul etmesi halinde müdürlükçe borçlunun işverenine/işyerine aşağıda bulunan yazı gönderilecektir. Borçlunun işvereni bu yazının kendisine tebliğ olmasından 7 gün içerisinde yazı gereğini yerine getirmek zorundadır.

T.C.
MERSİN
3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                   2019/……. Esas

……………………. Ticaret Limited Şirketi’ne
(Borçlunun İşyeri Adresi)

Alacaklı               :

Vekili                   : Avukat Meliha Nur KAHRAMAN –  Avukat Muhammed Hanefi KAHRAMAN
Mahmudiye mah. 4820. Sokak Soylu Business Kat:7 No:103 Akdeniz / MERSİN

Borçlu                  :

Borç Miktarı      : ……………. TL (Avukatlık Ücreti, Faiz ve Masraflar Hariç)

Konu                     : Maaş Haczi

Borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin ¼ nün haczine karar verilmiş olduğu Müdürlüğümüzün ……………….. tarih ve 2020/……………  sayıları yazıları ile bildirilmiştir.

Talimat ve karar gereğince borçlunun almakta olduğu maaşından kesinti yapılarak her ay muntazaman müdürlüğümüz dosyasına yatırılması, daha evvel borçlunun ücretinden haciz mevcut ise alacaklı icra dairelerinin dosya numarası ile borç miktarlarının ve aylık kesinti miktarlarının neden ibaret olduğunun İ.İ.K. nun 355 ve müteakip maddeleri uyarınca işlem yapılarak iş bu haciznamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde cevap verilmesi; aksi halde borcun zimmetinizde tahakkuk etmiş sayılacağı ve gecikmeye sebebiyet verenler hakkında takibat yapılacağı gibi ücretinden kesinti yapılacağı cihetine gidileceği ihtaren tebliğ olunur. 28.05.2019

Mersin 3. İcra Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı

YAZAR: Av. Meliha Nur KAHRAMAN

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir