Kahraman Hukuk bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Önleyici hukuk  ve danışmanlık hizmeti kapsamında şirketlerin iş sözleşmelerinin hazırlanması, güncellenmesi ve revize edilmesi
 • İşçi vekili veya İşveren vekili sıfatıyla iş hukuku avukatı olarak Arabuluculuk aşamasında tarafların temsili
 • Şirketlerin insan kaynakları biriminin sorunsuz işleyebilmesi amacıyla tüm İK süreçlerinin düzenlenerek iş hukuku avukatı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket içi disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
 • İşçi ve işveren ilişkisi kapsamında gizlilik ve rekabet yasağı gibi sözleşmelerin hazırlanması
 • İşe iade davaları sürecinin takibi
 • Mobbing davası sürecinin takibi
 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatından doğan davaların takibi
 • Fazla mesai, yıllık izin, genel tatil ve hafta tatili gibi işçilik alacaklarının tahsili ve bu konudaki davaların takibi,
 •  Sendikal tazminat talepleri
 • İş kazası avukatı olarak iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • İş kazası avukatı olarak meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerinin yürütülmesi ve  sonuçlandırılması
 • Hizmet tespiti davaları