Boşanma, Miras, Nafaka, Aile Hukuku

Gerçek ve tüzel kişileri ele alan medeni hukuk, hukuk birimleri arasında belki de en kapsamlısı olarak karşımıza çıkıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi gerçek ve tüzel kişilerin toplum içerisinde sahip oldukları hakları belirleyen hukuk birimi, bu haklar üzerinde düzenleme yapabilme yetkisine de sahiptir. İnsanlar, doyumları ile birlikte birtakım haklara sahip oluyor ve bu haklar yaşantıları boyunca da elde edecekleri haklar ile birlikte bir bütünü oluşturuyor.

Medeni hukuk , toplumda yer alan her bireyin hakim olması gerektiği konuları barındırıyor ve en geniş kapsamlı birim olarak karşılık buluyor. Kişinin sahip olduğu hak ve özgürlükleri bilmesi ve buna göre hareket etmesi, yaşam konforunu da belli oranda arttıracaktır.