Mülteci hukuku, birincil olarak haklı zulüm korkusundan kaçan bireylerin güvenliğinin tesis edilmesini öngörmektedir. Kaçışa sebep olan etkenlerden emin olunması, mülteci hukukunun ilk hedefidir. Bu hedef başarıya ulaştıktan sonra, bireye kaçarken terk ettiği ve “hayat” kavramıyla da ifade edilen değerlerini yeniden inşa edebilmesi için fırsat sunulması gerekmektedir. İşte mülteci hukukunun amacı, bu süreci organize edebilmektir.